Zpráva o hospodaření za rok 2014

04.08.2015 15:11

V sekci Informace SVJ\Dokumenty je zveřejněná Zpráva o hospodaření SVJ Kloboučnická 1410/23 za období 01 – 12/ 2014.

Výbor SVJ