Zákaz kouření ve všech společných prostorách!

08.02.2016 15:45

Vážení vlastnící a podnájemníci,

Chceme Vás opakovaně požádat o dodržování provozního řádu našeho domu a zejména o "ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VŠECH JEHO SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH"! Společnými prostory se rozumí části domu ve společném spoluvlastnictví, určené pro společné užívání, a to zejména schodiště, chodby, přístupové chodby k výtahu, výtah, střecha, dvůr, zahrada, sklepy a světlíky.  

Provozní řád má přispět k tomu, aby dům byl řádně užíván, udržován na požadované úrovni a aby bylo zabráněno jeho poškozování. Jen dodržováním těchto zásad můžeme zajistit stejný komfort bydlení pro všechny uživatele bytových jednotek.

Děkujeme za pochopení, SVJ Kloboučnická 1410