Světlíky v domě

06.05.2015 12:34

Vážení vlastníci a podnájemníci SVJ Kloboučnická 1410/23

Bylo zjištěno, že některý z vlastníků nebo podnájemníků kouří do světlíků v domě, kam odhazuje i nedopalky a zapalovače. Zápach z kouře velmi obtěžuje vlastníky a ostatní slušné lidi v domě. Může dojít také k požáru a k ohrožení na zdraví vlastníků a škodám na majetku. Důrazně Vás žádám o sjednání nápravy. Tyto skutečnosti se nejvíce projevují při pronajímání bytů. Pojišťovny na tyto skutečnosti zřetel neberou! 

(E. Procházková, Správa domu)